• تلفن021-66480170
  • آدرسمیدان پاستور، خ دانشگاه جنگ
  • ساعتهای آزاددوشنبه ۱۴ الی ۱۸ - جمعه ۹ الی ۱۸
  • تلفن021-66480170
  • آدرسمیدان پاستور، خ دانشگاه جنگ
  • ساعتهای آزاددوشنبه ۱۴ الی ۱۸ - جمعه ۹ الی ۱۸

معرفی معمار بنای موزه

ستاد علی محمد خان معمار باشی

استاد علی محمد خان معمار باشی از معماران بنام و برجسته دوره قاجار و پهلوی اول بود. ایشان معمار عمارت سردار محتشم بختیاری واقع در بیرون دروازه باغشاه بود که بعدها تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه آن عمارت را خریداری و تا زمانی که رضاشاه اموالش را مصادره کند و این عمارت را در اختیار ارتش بگذارد، در آن زندگی نمود.

معمار باشی مردی تمام عیار و شایسته بود که تنها به اتکای پشتکار شخصی و افکار ابتکاری جالب توجه خود، در کار خویش پیشرفت نموده بود. وی با اینکه تحصیلات نداشت ولی عملا یکی از افراد مبادی آداب زمان خود بود.

شهرت فنی و صنعتی معمارباشی از دوره سلطنت مظفرالدین شاه شروع شد. ایشان از معماران برجسته پایتخت به شمار می آمدند و به واسطه علاقه به هنر و فن خود مسافرتی به فرنگستان کرده و در سبک و شیوه معماری آن دیار مطالعات دقیقی نموده و پس از مراجعت، انقلاب و تجددی در کار ساختمانی بناهایی که می ساخت، ایجاد نمود و سبک مختلط ایرانی و فرنگی را بیش از هرکس دیگری در ایران رایج کردند.

از نمونه دیگر کارهای ایشان می توان به دودکش هفده متری ضرابخانه اشاره کرد و نیز کاخ جعفرقلی خان اسعد(سردار اسعد) که هم اکنون در اختیار بانک ملی ایران و محوطه موزه بانک ملی است. معمارباشی به سال 1327 هجری شمشی در سن 74 سالگی در تهران درگذشت.

 

ساختمانی